Vízügyi igazgatás főbb jogszabályi változásai

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapján 2014. szeptember 10. napjától területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság jogutódja, a 17. § (2) bek. h) pontja értelmében pedig vízvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör tekintetében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Ennek megfelelően a vízgazdálkodási és vízvédelmi ügyekben a Vízügyi Hatóságnál és a Környezetvédelmi Felügyelőségen korábban már folyamatban lévő, illetve a 2014. szeptember 10. után indult közigazgatási eljárásokat (pl. a vízjogi engedélyezési eljárásokat) már a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le.

Bankszámlaszámok
hatósági díjak esetében:10027006-00283580-00000000
vízkészletjárulék számlaszáma:10027006-00283580-30006009
bírság számlaszáma:10023002-00283494-30006016

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségei vízügyi és vízvédelmi hatáskör tekintetében: