Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Hirdetmények


   


Elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tervezési segédlete

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Magyar Mérnöki Kamara közös együttműködésével, ill. további vízügyi szakértők közreműködésével elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tervezési segédlete, szakmai követelmény rendszere. A segédlet célja az Integrált Települési vízgazdálkodási Tervet készítő tervezők számára útmutatást adni a célszerű dokumentáció kialakításában, illetve az elvárható tartalomban a szöveges leírás és a mellékletek alapján. A közzétett segédlet tartalmazza a vízügyi adatkérések rendjét is.   A tervezési segédlet letölthető innen


   


Hiteles elektronikus másolat készítésére fejogosított személyek

az Észak-magyarországi Vízügyi igazgatóságon - 2022.12.02. napjától hatályos:   letöltés


   


Megjelentek a 4. Közös Dunai Felmérés eredményei!

A legátfogóbb folyami felmérés eredményeiről készült kiadványok már elérhetőek.

.
Az ICPDR (International Commission for the Protection of Danube River) azaz a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság koordinálásában a Duna-medence országainak sok száz szakértőjének bevonásával 2019-2020 között zajlott a 4. Közös Dunai Felmérés (Joint Danube Survey JDS4). A résztvevő tudományos közösségek nemrégiben tették a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé a felmérés eredményeit.
A Közös Dunai Felmérés a világ legátfogóbb, felszíni vizek minőségváltozását nyomon követését célzó kezdeményezése, melyet hatévente szoktak elvégezni.
A Közös Duna Felmérések (JDS) fő célja megbízható és összehasonlítható információk előállítása a víz minőségének gondosan kiválasztott elemeiről a Duna hosszában, beleértve a főbb mellékfolyókat is. Az ICPDR kezdeményezte a JDS 2001-et, hogy javítsa a tagországok által nyújtott rendszeres monitoring programjából (trans-national monitoring network) kapott vízminőségi adatok érvényességét és összehasonlíthatóságát. A JDS eredményei egyedülálló betekintést nyújtanak a Duna vízgyűjtőjének állapotába, beleértve az alábbi kérdésekre adott válaszokat:

- Mennyi vegyi anyag kerül a folyóvizekbe?
- Mennyi mikroműanyag kerül a Dunába és mellékfolyóiba?
- Mennyi hal él a Duna-medencében?

Az ICPDR nemrégiben két részletben közzétette a JDS4-ról eredményeiről készült jelentést: egy rövidített, nagyközönség számára is fogyasztható, illetve egy részletes; a tudományos társadalom számára készült dokumentum formájában.
A JDS4 eredményei alapján megállítható, hogy a 6 évvel korábbi felméréshez képest több szempontból javult a Duna állapota, azonban a többszörösen túlhasznosított ökoszisztéma miatt számos probléma megoldása előtt állnak a medence országai.
 
A felmérésről készült jelentés –mind a rövidített összefoglaló, mind a teljes jelentés- elérhető az alábbi linken keresztül.


   


Közérdekű adatigénylés rendje az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon

Tisztelt Adatigénylő!

A kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt a közérdekű adatigénylés személyes, szóbeli előterjesztésének lehetőségét szüneteltetjük.Kérjük, hogy adatigénylését elektronikus úton (e-mail cím: emvizig@emvizig.hu) küldje meg Igazgatóságunk részére.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a vízjogi engedélyeztetési eljárásokhoz kapcsolódóan a VIZEK Keretrendszeren keresztül is van lehetőség adatszolgáltatást kérni (https://vizek.vizugy.hu).
  Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak, mint közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel bárki megismerhesse. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vonatkozásában irányadó közérdekű adatigénylési rendről a csatolt "Közérdekű adatigénylés rendje az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon" tárgyú dokumentum tájékoztatja az adatigénylőket. Az adatigénylő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

Közérdekű adatigénylés rendje az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon.pdf
1. melléklet_adatigénylő lap.doc
2_a melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása_ISO.doc
2_b melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása.doc
3_a melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése_ISO.doc
3_b melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése.doc


   


Tájékoztatás

Az Igazgatóság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: Bortnyik Amarilla
e-mail címe: adatvedelem@emvizig.hu
telefon: 0036-46-516-600 - telefax: 0036-46-516-601  


   


Tájékoztató

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyeinek egységes intézéseire vonatkozó OVF utasítás   letöltés


   


Tájékoztató

Az OVF és a vízügyi igazgatóságok vízrajzi adatszolgáltatásának szabályzata   letöltés


   


Fenntartható biztonság a hazai árvízvédelmi fővédvonalakon

A 2016. évi helyzetfelmérés alapján a vízügyi igazgatóságok szakemberei az utóbbi évek árvizeitől megrongálódott védművek soron kívüli helyreállítására tettek javaslatot. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság sikeresen pályázott uniós pénzügyi forrásra a "Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon" projekttel, s így 12 milliárd forintos EU támogatásból valósulhat meg a védművek helyreállítását szolgáló beruházás.   A dokumentum letöltése


   


   

A részletekért kattintson a linkekre!További hírek, információk:

1   -2-  


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva