Tájékoztatás

a vízjogi engedélyezéshez vízügyi nyilatkozat kérelmekről.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. § (5) bekezdése alapján a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén vízügyi objektumazonosítást kell végeznie. Amennyiben a vízjogi engedélyeztetéshez a hivatkozott rendelet szerint vagyonkezelői hozzájárulásra is szükség van, úgy az objektumazonosító nyilatkozat és a vagyonkezelői hozzájárulás kiadását együtt kell kezelni.

A vízügyi igazgatóság felé az objektumazonosítási nyilatkozat és a kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás megadásához az alábbi dokumentációk benyújtására van szükség:

A vagyonkezelői kérelmet kérjük az alábbi, országosan egységes formában kidolgozott iratminta szerint elkészíteni:
Vagyonkezelői hozzájárulás kérelem iratminta.docx

A kérelmek és mellékleteik benyújthatók:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelmeknél kizárólag a megadott e-mail címre való beérkezés dátuma tekinthető a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt 20 napos ügyintézési határidő kezdeti időpontjának.

Igazgatóságunk az objektumazonosítási nyilatkozatokkal, valamint a vagyonkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekben ügyfélszolgálatot működtet.

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 9.00-11.00 óra között.

Ügyfélszolgálati munkatársaink:
(a vízjogi engedélyeztetési eljárásokhoz kapcsolódó objektumazonosítási nyilatkozatok és vagyonkezelői hozzájárulások ügyében, kizárólag ügyfélfogadási időben.)

Debnár Zsuzsanna felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens

Földesi Katalin felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens,

Fekete Carmen Brigitta felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens.

Ügyfélszolgálatunk elérhető:

kizárólag ügyfélfogadási időben.

Letölthető dokumentumok: