Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) a Belügyminisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, költségvetési, vízügyi igazgatási szerv. Az Igazgatóság működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki. Központja Miskolcon van. Területi szervei a Szakaszmérnökségek, Sárospataki, Tokaji, Miskolci, Egri és Gyöngyösi székhellyel, Miskolcon található a Műszaki Biztonsági Szolgálat, Tokajban a Hajózási Szolgálat és Tiszalök település alatt a Tisza második legnagyobb vízépítési műtárgya a Tiszalöki Vízlépcső (duzzasztómű, erőmű, hajózsilip).

Magyarország közel 1/9-ed része, 10290 km2 az ÉMVIZIG működési területe, ahol 480 település található. Az Észak-magyarországi térség földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb tájegysége. A természetes vízfolyások vízgyűjtő területének döntő többsége, több mint háromnegyed része külföldön található, ezért a határt átszelő folyók (Tisza, Bodrog, Sajó, Hernád, Bódva) vízhozama, minősége, használhatósága jelentős mértékben a szomszéd országok természeti tényezőitől és az emberi beavatkozásoktól függ.

Az ÉMVIZIG szervezeti egységei és működési területének ábrája

Az ÉMVIZIG szervezeti egységei és működési területének ábrája

A Tisza és a mellékfolyóinak felső szakasza különösen heves vízjárású. Gyakori, hogy az év bármely szakában nagyobb mennyiségű csapadék hatására a határszelvényekben 1 nap alatt akár több métert is emelkedhet a vízszint.

Vízügyi kezelésben van a Tisza 104 km, a Bodrog 51 km, a Hernád 118 km és a Sajó 125 km hosszú szakasza, amelyből 243 km szabályozott, vagy részben szabályozott, ezen kívül a Tiszalöki Vízlépcső és a Hernádszurdoki fenékgát, valamint 2008-tól kezelésünkbe tartozik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében elsőként megépült Cigánd-Tiszakarádi árvízcsúcs csökkentő tározó ~94 millió m3 tározókapacitással.

A működési területen 16 védelmi szakasz mentén összesen 638 km hosszúságú I. rendű árvízvédelmi töltés található. A védvonalak közvetlenül a Tisza jobb partján, földrajzilag jól elkülönülő területeket védenek az árvízi elöntések ellen, nevezetesen a Bodrogközt, Taktaközt és a Dél borsodi tájegységet.

Az ÉMVIZIG árvízvédelmi vonalainak ábrája

Az ÉMVIZIG árvízvédelmi vonalainak ábrája

A Sajó és Hernád völgyében folyamatos védvonalrendszer nem épült ki, védett öblözetek, nyílt- és részlegesen mentesített árterek váltogatják egymást. A jeges árvíz elleni védekezéshez a Tisza és Bodrog folyókon, valamint a Tiszalöki vízlépcső védelmére) továbbá a folyógazdálkodási feladatok ellátására 6 db jégtörőhajó és 17 db egyéb vízi jármű áll rendelkezésre.

A hegy- és dombvidéki terület több mint 8 ezer km2, beletartozik a Zempléni-hegység, a Cserehát, az Aggteleki-karsztvidék, a Heves- Délborsodi dombság, a Bükk- és a Mátra-hegység.

A dombvidéki területen lévő vízfolyások közül, korábban az ÉMVIZIG kezelésében csak a nagyobb vízgyűjtővel rendelkező, főbb vízfolyások alsó szakaszai voltak, összesen 663 km hosszúságban. 2014-ben a Kormányhivataloktól és a vízgazdálkodási társulatoktól 1910 km vízfolyás és csatorna, 7 db tározó és 19 db szivattyútelep került igazgatóságunk kezelésbe. Fontos feladat a jelentősebb, dombvidéki tározók kezelése, és üzemeltetése is. (Gyöngyös-Nagyrédei, Laskó- völgyi, Hór- völgyi, Geleji tározók.)

A síkvidéki területeken a belvízelvezető csatornák hossza meghaladja a 2000 km-t, amelyből korábban 593 km volt ÉMVIZIG kezelésű. 2014-ben a Kormányhivataloktól és a Vízgazdálkodási Társulatoktól ~780 km belvízcsatorna kerül igazgatóságunk kezelésébe. Három nagyobb belvízrendszert különböztetünk meg a Bodrogközt, a Taktaközt és a Heves- Délborsodi területet, amely 7 belvízvédelmi szakaszra tagolódik.

Síkvidéki területen 22 db szivattyútelep (74,05 m3/sec összkapacitással), és 2 db szivattyúállás (2,5 m3/sec összkapacitással) szolgálja a belvízmentesítést és öntözési igényeket.

Az ÉMVIZIG síkvidéki belvízvédelmi szakaszainak ábrája

Az ÉMVIZIG síkvidéki belvízvédelmi szakaszainak ábrája

Az ÉMVIZIG kezelésű öntöző főcsatornák hossza 68,5 km (Eger-, Bársonyos- öntöző-főcsatorna).

Az Igazgatóság működési területén 334 db vízrajzi törzshálózatba tartozó állomást és 403 üzemi állomást üzemeltet, illetve tart fenn.

Ezek közül 7 db kiépített vízminőségi kárelhárítási hely a Tisza, Bodrog, Sajó és Hernád folyók határhoz, illetve torkolati szelvényeikhez közeli szelvényekben, 1 db vízminőség-védelmi tározó a Hernádba torkoló Szartos- patakon, és 1-1 db analitikus és műszeres kislaboratórium a Tokaji Szakaszmérnökségen, illetve az Igazgatóság központjában.

Az ÉMVIZIG 2007. évben a vízrajzi tevékenységére, majd 2009. évben a vízkárelhárítási és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeire az ISO 9001:2000, illetve az ISO 9001:2008 számú szabványok követelményei szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be. 2011. évben a minőségirányítási rendszerek összevonásra kerültek, azok mellett pedig kialakításra és bevezetésre került az ISO 14001:2004 szabvány követelményei szerinti környezetirányítási rendszerét.

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő, erdőállomány-gazdálkodási tervvel rendelkező erdőterületeinek nagyága mintegy 2400 ha. Ebből 2150 ha a Tisza, Bodrog, Sajó, Hernád folyók, illetve a Takta és Tarna hullámterein fekszik, 148 ha. a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó területén, míg 102 ha a mentett oldalon terül el. Az erdőállományok az árvízvédelmi töltések hullámverés- és jégzajlás elleni védelmét biztosítják, belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások, tározók partszakaszait, szélterületeit védő erdők, valamint a Tisza- tó térségében lévő sávok, amelyek funkciójuknak megfelelő állománynevelése, kezelése és fenntartása az elsődleges erdőgazdálkodási feladat. Ezen túlmenően kb. 50-60 ha ún. szórvány erdőfolt, facsoport, illetve fasor van, részben a zátonyokon, az Ároktő - Tiszadorogma közötti hullámtéren, és a kisebb vízfolyások mellett.


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva