Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Hírek, információk


Víz Világnapi kitüntetések

2017. március 22-én a Belügyminisztérium márványaulájában került megrendezésre Víz Világnapja alkalmából tartott - a szakmai kitüntetések átadását is magában foglaló - ünnepség. A rendezvényen beszédet mondott Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. A szónok – egyebek mellett – rámutatott: nem az ünneplés, hanem az emberiség jelene, de még inkább jövője iránti a törekvés a fontos, az a szándék, hogy felhívjuk a figyelmet a fenntartható vízgazdálkodás fontosságára. Az ünnepség keretein belül Kontrát Károly miniszterhelyettes kitüntetéseket adott át a vízügyi területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek részére.
Budai Béla, a Miskolci Szakaszmérnökség gátőre kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Miniszteri Emléktárgyat vett át, Farkas Béla, az Egri Szakaszmérnökség gátőre pedig a példamutató, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
A 2017. évi jégvédekezés során végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Halász Csilla, az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály folyógazdálkodási referense, Kovács Péter, a Vízrajzi és Adattári Osztály vízrajzi ügyintézője, továbbá Lánczi Árpád, a Hajózási Szolgálat hajóvezetője a Rendkívüli helytállásért érdemjel ezüst fokozata elismerésben részesült.
A kitüntetetteknek gratulál a kollektíva.

2017.03.23.

   


Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetés

2017. március 16-án a Belügyminisztériumban nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából tartott ünnepség keretein belül Ruzsinszki Erzsébet kisasszony az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály ügyintézője a vízügy ágazatban közel negyedévszázadon át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

2017.03.16.

   


Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) tematikája

A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal előírt öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) kidolgozását végzi az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések vízjogi engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan öntözési kontingensek meghatározása felszíni és felszíni alatti víztestekre, amelyek nincsenek jelentős hatással a környezetre, alapvetően a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára.
Az ÉMVIZIG esetében a vizsgálandó területet az alábbi térképek szemléltetik: Terkepek.zip
Elkészült a terv stratégiai környezeti vizsgálatának (SKV) tematikája, amelynek véleményezésére van lehetőség: VKGTT_SKV_temat3_EMVIZIG.doc
A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra és az abban megadott határidőre tekintettel kérjük, hogy a tárgyi tematikával kapcsolatos véleményét 2017. március 6-ig Igazgatóságunk részére a vizgazdalkodasi.osztaly@emvizig.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

2017.02.16.

   


A Víz Világnapjára

A Víz Világnap megemlékezésére a XXI. Nemzetközi Úszóversenyt 2017 március 11-12-én rendezzük meg Miskolcon a Kemény Dénes Sportuszodában.
A versenykiírás a www.muszuszoranglista.hu
oldalon az engedélyezett versenyek oldalán tekinthető meg.
A XX. Jubileumi verseny képes beszámolója az alábbiakban tekinthető meg: dokumentumok letöltése

2017.02.16.

   


Figyelemfelhívás

A Tisza folyón levonuló jeges árvíz miatt a Tiszalöki Vízlépcső alatti folyószakaszon folyamatos áradás várható. Ennek következtében megjelenik a zajló jég és az uszadék is.
Ezért felhívjuk a vízi eszközök (hajók, csónakok, úszóművek, stégek) tulajdonosainak a figyelmét arra, hogy a kötélzetet és a rögzítő elemeket ellenőrizzék, szükség esetén módosítsák, továbbá a kompok és pontonhidak üzemeltetésénél a várható jelenségekre (vízszintváltozás, jég, uszadék) számítsanak és a szükséges intézkedéseket tegyék meg!

2017.02.13.

   

   


Kitüntetés a Víz Világnapja alkalmából

2016. március 22-én a Belügyminisztérium márványaulájában Víz Világnapja alkalmából tartott ünnepség keretein belül Dicső Bertalan az Árvízvédelmi Csoport vezetője az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a vízügyi szakma iránt tanúsított lojalitása, az árvízvédekezési szakterületen kiemelkedően magas szakmaisággal végzett munkája, hozzáértése elismeréseként Kvassay Jenő Emlékérem kitüntetésben részesült.

2016.04.18.

   


Nagyvízi meder kezelési tervek társadalmi véleményezése

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendje és tartalmára vonatkozó szabályokról a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet intézkedik.

A Rendelet 13. § (6) bekezdése alapján a tervezési területtel érintett önkormányzat a hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek megtekinthetők a hirdetmény közzétételét követő 30 napon belül az önkormányzatnál és a készítő elektronikus honlapján. A nagyvízi mederrel érintett települések listája és a terv száma a tervek mellett, .

Kérjük az Önkormányzatokat, hogy az egyeztetési folyamat mielőbbi sikeres befejezése érdekében fenti tájékoztatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A Rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében "A nagyvízi mederkezelési terv tervezetével kapcsolatban a környezet- és természetvédelmi célra, a zöldturizmus, valamint a vízisportok képviseletére alakult civil és érdekképviseleti szervezetek, továbbá az erdőgazdálkodási szakmai civil szervezetek és az érintett ingatlantulajdonosok, földhasználók is jogosultak véleményt nyilvánítani."

Kérjük, hogy a tervekkel kapcsolatos véleményüket, a Rendelet 13. § (7) bekezdése értelmében 30 napon belül a NMT@emvizig.hu címre megküldeni szíveskedjenek!

Segítő közreműködését előre is köszönjük!


2016.04.05.

   

   


Az új OSAP adatlapok letölthetők

Letölthetők a 2015. évre vonatkozó OSAP vízkészlet-gazdálkodási és vízhasznosítási adatlapjai.

2015.12.17.

   


További hírek, információk:

-1-   2   -3-   -4-   -5-  


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva